Угода користувача

УГОДА КОРИСТУВАЧА

(надалі – Угода)

Перед переглядом цього сайту уважно прочитайте Угоду.

Якщо Ви не згодні з умовами, викладеними в Угоді, не користуйтеся цим сайтом.

Використання даного сайту, в тому числі заповнення різних форм, заявок, а також замовлення Вами товарів/послуг з використанням даного сайту означає Вашу безумовну згоду з умовами даної Угоди.

Дана Угода регулює взаємовідносини між Адміністрацією та Користувачем, які виникають у зв’язку із використанням Користувачем Сайтом.

Визначення термінів, які використовуються в Угоді:

Сайт – інформаційний проект, розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://a.com.ua/ і його дзеркалам. Дозволяє за допомогою глобальної мережі Інтернет і різних електронних пристроїв, переглядати в режимі онлайн різний Контент сайту, замовити Товар та отримати його в Місці доставки Товару.

Адміністрація – адміністрація сайту. Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕНТА. ЛТД» (код ЄДРПОУ 21947206), місцезнаходження – 49000, м. Дніпро, Селянський узвіз, 3 А. Адміністрація є однією з сторін Угоди.

Користувач – особа, яка з Реєстрацією, або без такої переглядає Контент сайту та/або замовляє та/або отримує Товар з використанням Сайту.

Угода – ця угода.

Реєстрація – процедура, в ході якої Користувач надає дані про себе за затвердженою Адміністрацією формою. Реєстрація вважається завершеною тільки в разі успішного проходження Користувачем всіх її етапів, включаючи активацію, здійснювану шляхом натискання кнопки «Зареєструватися», що є автоматичним підтвердженням добровільної реєстрації Користувача; без натискання відповідної кнопки Реєстрація не проводиться – Особистий кабінет (Обліковий запис) не створюється. Користувач цим визнає, що дає Адміністрації згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку його персональних даних, що надаються їм при реєстрації.

Логін – адреса електронної пошти Користувача, яка використовується для ідентифікації Користувача, і в поєднанні з Паролем дозволяє отримати доступ Користувача до всіх або окремих сервісів / модулів Сайту.

Контент cайту – інформація, текстові матеріали, фотоматеріали, інші статичні зображення, відеоматеріали, які розміщуються Адміністрацією та доступні до перегляду Користувачем безкоштовно.

Пароль – код, що складається з літер, цифр та спеціальних символів, згенерований Користувачем і наданий Адміністрації в процесі проходження Реєстрації, який зберігається обома сторонами Угоди в таємниці від третіх осіб, і який використовується в поєднанні з Логіном для отримання доступу Користувача до сервісів / модулів Сайту.

Особистий кабінет Користувача (Особистий кабінет) (Обліковий запис) – відомості, які формуються в результаті Реєстрації, необхідні в тому числі для ідентифікації Користувача і його доступу до окремих сервісів / модулів Сайту, включаючи, але не обмежуючись: Логін, Пароль.

Товар – лікарські засоби, медичні вироби, товари, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи, які пропонуються Користувачу для замовлення на Сайті та оплати і отримання в Місці доставки Товару. 

Ціна товару – ціна, за якою Товар реалізується Користувачу.

Місце доставки Товару – адреса аптеки, яку вибрав Користувач при оформленні замовлення на Товар в якості місця оплати та отримання ним Товару.

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Угода визначає правила та умови використання Сайту Користувачами.

Дана Угода укладається між Адміністрацією та будь-яким Користувачем.

Звернення Користувача до любого розділу Сайту, а також (але, не виключно) розміщення на нього посилань, цитування та передрукування Контенту сайту, мають на увазі юридично зобов'язуючу згоду Користувача на повне і беззастережне дотримання умов і положень цієї Угоди та умов і положень відповідного розділу Сайту.

Ця Угода не є договором. Адміністрація залишає за собою право, як змінити цю Угоду, так і ввести в дію нову. Подібні зміни набирають чинності з моменту їх розміщення на Сайті. Використання Користувачем матеріалів Сайту після зміни Угоди автоматично означає безумовне прийняття Користувачем такої зміни.

Користувач зобов'язується регулярно знайомитися із змістом Угоди, з метою своєчасного ознайомлення з її змінами.

Забороняється будь-яке незаконне використання цього Сайту, розміщеної на ньому інформації та інших матеріалів.

Ніщо в Угоді не може тлумачитись або розумітися як встановлення між Адміністрацією та Користувачем агентських відносин, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

Адміністрація має право повідомлення або відгуки, розміщені Користувачами на Сайті, поєднувати з інформацією рекламного характеру в формі графічних або текстових модулів (банерів).

Зображення (в тому числі, фото) Товару представлені на Сайті з метою ознайомлення Користувачем, та можуть відрізнятися від дійсного вигляду Товару.

Правила використання Інформаційних та інших матеріалів Сайту

Будь-яке використання інформації та матеріалів Сайту можливе тільки з письмового дозволу Адміністрації із зазначенням способу дозволеного використання, терміну використання, умов використання. Під використанням інформації (матеріалів) Сайту мається на увазі - будь-яке відтворення, поширення, переробка й інші способи використання, передбачені Законом України «Про авторське право і суміжні права».

Права та обов'язки Користувача

Користувач зобов'язується використовувати Сайт тільки в законних цілях, дотримуватися чинного законодавства України, а також права та законні інтереси Адміністрації і правовласників, чий Контент розміщений на Сайті.

Користувач зобов'язаний не використовувати Сайт для Реєстрації більше одного Особистого кабінету (Облікового запису) на одну і ту ж особу.

Користувач зобов'язаний утримуватися від дій, спрямованих на дестабілізацію роботи Сайту, спроб несанкціонованого доступу до Сайту, а також від будь-яких інших дій, які порушують (можуть порушити) права Адміністрації та / або третіх осіб.

Користувач зобов'язується без отримання попередньої письмової згоди Адміністрації не направляти через / за допомогою Сайту матеріали, які є рекламою будь-яких товарів або послуг. Користувач зобов'язується не використовувати Сайт для реклами або іншого стимулювання збуту будь-яких товарів і послуг.

Користувач не має права відтворювати, повторювати, копіювати, продавати, а також використовувати будь-яким способом для будь-яких комерційних цілей Сайт та (або) будь-які частини Контенту Сайту без згоди Адміністрації.

Користувач має право припинити використання Сайту і відмовитися від створеного ним Особистого кабінету (Облікового запису), надіславши Адміністрації на адресу електронної пошти onlineaptekavent@gmail.com з адреси електронної пошти, зазначеної Користувачем при реєстрації, запит на видалення Особистого кабінету (Облікового запису) з Сайту. Якщо запит відповідає умовам, зазначеним вище, Адміністрація видаляє Особистий кабінет (Обліковий запис) Користувача протягом 5 (п’яти) робочих днів після отримання запиту.

Користувач зобов'язаний вживати належних заходів для забезпечення збереження даних його Особистого кабінету (Облікового запису) (включаючи адресу електронної пошти, Логін і Пароль) і несе відповідальність за всі дії, вчинені на Сайті з його Особистого кабінету (Облікового запису). У зв'язку із зазначеним, Користувач зобов'язаний здійснювати вихід з Особистого кабінету Користувача (завершувати кожну сесію по кнопці «Вихід») перед переходом на сторонні сайти або закриттям браузера (Інтернет-оглядача). Користувач зобов'язаний негайно повідомити Адміністрацію про будь-які випадки доступу на Сайт третіми особами під Обліковим записом Користувача. Користувач не має права передавати в користування, продавати і т.п. Особистий кабінет (Обліковий запис) на Сайті третім особам без згоди Адміністрації.

З метою забезпечення точності, актуальності і повноти персональної інформації, зазначеної Користувачем при Реєстрації, Користувач зобов'язаний її своєчасно оновлювати.

Користувач несе повну відповідальність за будь-які дії, вчинені ним з використанням його Особистого кабінету (Облікового запису), а також за будь-які наслідки, які могло спричинити або спричинило подібне його використання.

Користувач зобов'язаний використовувати отриману на Сайті інформацію виключно в законних і особистих некомерційних цілях, що не суперечать моральним принципам і загальновизнаним цінностям.

Користувач зобов'язується не намагатися змінювати або модифікувати ніяку частину Сайту, а також не використовувати Сайт і розміщений на ньому Контент в комерційних цілях.

Користувач несе відповідальність за власні дії у зв'язку зі створенням і розміщенням ним коментарів, повідомлень або відгуків на Сайті, а також у зв'язку з розміщенням ним інформації в Особистому кабінеті (Обліковому запису), відповідно до чинного законодавства України.

Користувачу при використанні Сайту забороняється завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка:

• містить погрози, дискредитує, ображає, принижує честь і гідність чи ділову репутацію, або порушує недоторканність приватного життя інших користувачів / третіх осіб / Адміністрації;
• є вульгарною або непристойною, містить нецензурну лексику, містить порнографічні тексти або тексти сексуального характеру;
• містить опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення;
• пропагує і / або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті або ворожнечі, пропагує фашизм чи ідеологію расової переваги;
• пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій;
• містить інформацію обмеженого доступу, включаючи, але не обмежуючись, державну та комерційну таємницю, інформацію про приватне життя третіх осіб;
• містить рекламу;
• носить шахрайський характер;
• є інтелектуальною власністю третіх осіб, які не давали дозвіл Користувачу на її використання, а також порушує інші права та інтереси громадян, юридичних осіб або вимоги законодавства України.
 

Користувач зобов'язаний виконувати інші обов'язки, встановлені для нього Угодою.

Права та обов'язки Адміністрації

Обов'язки Адміністрації полягають виключно в забезпеченні надання Користувачу технічної можливості отримання демонстраційного доступу до Сайту в порядку, визначеному Угодою.

Адміністрація залишає за собою право на свій власний розсуд змінювати або видаляти будь-яку опубліковану на Сайті інформацію, а також фото- та відеоконтент, і будь-які елементи, і складові частини Сайту, припиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до всіх або до будь-якого з розділів / модулів Сайту в будь-який час з будь-якої причини або без пояснення причин, з попереднім повідомленням або без такого (на розсуд Адміністрації). При цьому Користувач погоджується, що Адміністрація не відповідає за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такими діями.

Адміністрація має право встановлювати будь-які обмеження у використанні Сайту, в будь-який час змінювати Угоду в односторонньому порядку без отримання згоди Користувача.

Адміністрація має право здійснювати розсилання Користувачам повідомлень на електронну пошту та/або телефони, вказані Користувачем при Реєстрації, що містять організаційно-технічну або іншу інформацію. Якщо Адміністрації стане відомо, що електронна пошта зареєстрованого Користувача не існує або є нечинною, Реєстрація відповідного Користувача буде припинена.

Адміністрація має право надати Користувачу можливість створення одного Особистого кабінету (Облікового запису) Користувача. У разі створення Користувачем більше одного Особистого кабінету (Облікового запису), Адміністрація має право відмовити в створенні Користувачем дублюючого Особистого кабінету (Облікового запису) та / або відмовити Користувачу в використанні Сайту.

Адміністрація має право розміщувати рекламну та / або іншу інформацію в будь-якому розділі Сайту.

Адміністрація зобов'язана не здійснювати наступних дій:

• розміщувати будь-які файли, які містять або можуть містити «віруси» та інші шкідливі програми;
• описувати або пропагувати злочинну діяльність, розміщувати інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій;
• розміщувати на Сайті будь-яку інформацію, що порушує виключні права користувачів або третіх осіб.
 

Адміністрація має право не займатися попередньою модерацією або цензурою коментарів і відгуків користувачів і може вживати заходів щодо захисту прав та інтересів осіб і забезпечення дотримання вимог законодавства України тільки після звернення зацікавленої особи до Адміністрації у встановленому Адміністрацією порядку і / або інших випадках, передбачених Угодою.

Адміністрація не несе відповідальність за отримання третіми особами доступу до особистої інформації Користувача, якщо такий доступ став можливий з вини Користувача або в результаті неправомірних дій третіх осіб.

Персональні дані

Заповненням своїх персональних даних на Сайті Користувач дає Адміністрації свою згоду на збір і обробку (накопичення, зберігання, адаптування, відновлення, використання, поширення) зазначених даних, а саме: прізвища, ім'я та по батькові, логіну і паролю доступу електронної пошти, номерів контактних телефонів) з метою забезпечення реалізації відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами і маркетингових досліджень, а також дає свою згоду на передачу (поширення) його даних іншим транспортно-експедиторським і кур'єрським організаціям, будь-яким банкам та / або фінансовим установам і іншим третім особам (без обмеження) на розсуд Адміністрації. Дане положення діє без обмеження терміну дії.

Джерелом збору персональних даних є інформація, свідомо і добровільно надана Адміністрації Користувачем, як суб'єктом персональних даних, в цілях використання сервісів Сайту.

Користувач погоджуючись на збір і обробку своїх персональних даних, підтверджує, що він повідомлений про включення інформації про нього до бази персональних даних з вищезазначеною метою, про свої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», а також про осіб, яким його персональні дані передаються для виконання вищезазначеної мети.

Користувач підтверджує, що повністю розуміє цільове призначення Сайту та обробки його даних.

Відповідальність. Обмеження відповідальності

Користувач прямо погоджується, що інформаційні матеріали про Товари, розміщені на Сайті, не є рекомендацією щодо застосування або джерелом інформації для самолікування, і можуть бути застосовані виключно за рецептом лікаря і під лікарським наглядом, якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством України.

Сайт не призначений для користувачів, які не досягли повноліття і для недієздатних користувачів. У разі випадкового візиту на Сайт, такий Користувач зобов'язаний покинути його.  Адміністрація не несе відповідальності за будь-які небажані наслідки в разі невиконання цієї вимоги Користувачем.

Користувач зобов’язаний використовувати інформацію про Товар відповідно до правил, які діють на території України.

Адміністрація не несе відповідальності за можливу шкоду, завдану здоров'ю Користувача, в зв'язку з самостійним використанням Користувачем інформації, розміщеної на Сайті. Користувач самостійно відповідає за будь-яке неправильне трактування, яке може виникнути внаслідок перегляду, читання або копіювання матеріалів, що містяться на Сайті, і таким чином жодна юридична або фізична особа не може бути відповідальна за використання згаданих матеріалів. Ні в якому разі відповідальність за наслідки, які прямо або побічно спричинені використанням Сайту Користувачем, не може покладатися на Адміністрацію і бути підставою для судового переслідування.

Послуги Сайту надаються за принципом «як є» без медичних гарантій будь-якого роду, як прямих, так і непрямих. Користувач в добровільному порядку відмовляється від судового і адміністративного переслідування Адміністрації і будь-яких вимог про відшкодування можливої ​​шкоди, заподіяної здоров'ю Користувача.

Контент сайту надається без гарантії того, що він не може містити помилки. Адміністрація має право змінювати Контент сайту, включаючи, без жодних обмежень, переміщення або видалення Контенту сайту, на свій власний розсуд, за будь-якої причини або без причини, в будь-який час і без попереднього оголошення про такі зміни.

Адміністрації зобов’язується не розголошувати дані Користувача, отримані при Реєстрації, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

Користувач повністю відповідальний за збереження ним свого Логіна і Пароля, і за збитки, які можуть виникнути унаслідок їх втрати або несанкціонованого використання його особистого кабінету (Облікового запису).  Адміністрація не несе відповідальності і не відшкодовує збитки, які виникли внаслідок несанкціонованого використання третіми особами Логіна і Пароля Особистого кабінету (Облікового запису).

Всі дії, вчинені відвідувачем, з використанням Логіну і Паролю Користувача, розглядаються як дії Користувача. Користувач несе повну відповідальність за всі дії, вчинені особою, авторизованою від його імені.

Адміністрація не несе відповідальності за будь-які збитки електронним пристроям, мобільним пристроям, будь-якому іншому обладнанню або програмному забезпеченню Користувача або іншої особи, викликані або пов'язані з використанням Сайту.

Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем або будь-якими третіми особами за дії Користувача на Сайті.

Адміністрація не несе відповідальності за порушення Користувачем Угоди і залишає за собою право на свій власний розсуд, а також при отриманні інформації від будь-яких третіх осіб про порушення Користувачем Угоди або прав та інтересів третіх осіб, змінювати (модерувати) або видаляти будь-яку опубліковану Користувачем інформацію, а також призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до всіх або до будь-якого з розділів Сайту в будь-який час з будь-якої причини або без пояснення причин, з попереднім повідомленням або без такого, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такою дією.

У разі пред'явлення третіми особами претензій до Адміністрації, пов'язаних з використанням Користувачем Сайту, Користувач зобов'язується своїми силами і за свій рахунок урегулювати такі претензії з третіми особами, захистивши Адміністрацію від можливих збитків і розглядів.

Сайт може містити посилання на інші ресурси мережі Інтернет. Користувач визнає і погоджується з тим, що Адміністрація не контролює і не несе ніякої відповідальності за доступність цих ресурсів і за їх зміст, а також за будь-які наслідки, пов'язані з використанням цих ресурсів. Будь-які переходи по посиланнях, які здійснюються Користувачем, останній здійснює на свій страх і ризик.

Адміністрація не гарантує безперебійної та безпомилкової роботи Сайту; також не гарантовано, що такими будуть як результати, отримані в ході використання Сайту, так і точність, і застосовність його матеріалів.

Торгові марки

Зареєстровані торгові марки, знаки для товарів і послуг, комерційні найменування, що згадуються на Сайті, є власністю їх відповідних власників.

Заключні положення

Угода укладається на невизначений термін і поширює свою дію на Користувачів, які здійснюють доступ до Сайту і його використання, як до дати опублікування Угоди, так і після дати її опублікування на Сайті.

Якщо з тих чи інших причин будь-які з умов Угоди є недійсними або не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших умов Угоди.

Угода і відносини між Адміністрацією та Користувачем регулюються відповідно до законодавства України.

Користувач погоджується, що всі суперечки, що виникають між Адміністрацією та Користувачем, регулюються цією Угодою, повинні вирішуватися в компетентному суді за місцем знаходження Адміністрації.

Якщо Користувач не до кінця розуміє умови цієї Угоди або не згоден з будь-яким з положень Угоди, він зобов’язаний покинути Сайт.

08004 08004